QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI CỦA MCDONALD’S TẶNG BẠN MỘT VÉ ĐI TUỔI THƠ

      Quảng cáo ngoài trời của McDonald’s mô phỏng lại những Cổng vòm vàng “M” theo cách vui nhộn nhất. McDonald’s UAE đã dựng nên hàng loạt xích đu trên khắp thành phố Dubai để lan tỏa niềm vui và sự đoàn kết. Campaign mang tên ‘Swings’ sử dụng một trong nhiều biểu…