THÔNG TIN CHUNG:

  • Họ và tên: Đặng Vinh Quang
  • Chức vụ: Giám đốc, nhà sáng lập OOH lover
  • Công ty: OOH Lover
  • Chuyên môn: quảng cáo ngoài trời
  • Email:
  • Điện thoại:

________________________________

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

  • OOH lover
  • Japan. TVCM

[OOH] Bảng quảng cáo ở vòng xoay

Bảng quảng cáo tấm lớn là định dạng phổ biến thường thấy nhất của quảng cáo ngoài trời (OOH) vì sự phổ biến, kích thước lớn, lưu lượng người qua lại cao. Bảng quảng cáo tấm lớn xuất hiện ở nhiều khu vực, tuyến đường khác nhau trong thành phố và trong số đó thì…