Adidas gây chú ý với quảng cáo 3D siêu khủng để giúp chấm dứt rác thải nhựa đại dương

     Bạn có biết? Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2016 đã báo báo cáo rằng, tỷ lệ cá trên rác thải nhựa đại dương là 5:1 vào năm 2014 và con số đó sẽ ​​là 1:1 vào năm 2050. Hòa chung với nỗ lực toàn cầu trong chấm dứt rác thải…