THÔNG TIN CHUNG:

  • Họ và tên: Trần Hùng
  • Chức vụ: Chủ tịch hội đồng chuyên môn của hiệp hội Quảng Cáo Việt Nam
  • Chuyên môn: thông tin truyền thông
  • Email:
  • Điện thoại:

________________________________

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

  • Nguyên trưởng phòng Nghiệp vụ Cục Văn hóa quần chúng
  • Nguyên phó chủ tịch thường trực VAA
  • Phó Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • Chủ tịch hội đồng chuyên môn của hiệp hội Quảng Cáo Việt Nam
  • Đã tham gia xây dựng Nghị định 194/NĐ-CP về Hoạt động Quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam; Pháp lệnh về Quảng cáo (2001); Luật Quảng cáo (2012)

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.