THÔNG TIN CHUNG:

  • Họ và tên: Nguyễn Quý Cáp 
  • Chức vụ: chủ tịch hội quảng cáo TP. HCM, chủ tịch công ty CP Quảng Cáo Trẻ
  • Công ty: công ty cổ phần Quảng Cáo Trẻ
  • Chuyên môn: quảng cáo ngoài trời, tổ chức sự kiện 
  • Email: namhien@youthad.com.vn
  • Điện thoại:0918 255 669

________________________________

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

  • Chủ tịch hội quảng cáo TP.HCM

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.